Freund เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ Water activity ในอาหาร ยา และเครื่องสำอางค์ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ สำหรับตรวจเช็คและควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกจำหน่าย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนด ช่วยการตัดสินใจส่งสินค้าที่มีคุณภาพถึงมือผู้บริโภค สามารถวัดได้เองภายในหน่วยงานไม่ต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการภายนอก
Entegris ANOW กระดาษกรองคุณภาพสูงจากผู้ผลิตที่ผลิตเฉพาะกระดาษกรองกว่า 28 ปี ด้วยมาตรฐานการผลิตและด้วยความตั้งใจเพื่อ Making the filtration better สำหรับผู้ใช้งานทำให้ Entegris ANOW มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องทำให้เป็นผู้ส่งออกติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ
Hede Tech ผู้ผลิตถุงเก็บตัวอย่างอากาศ (Sampling bag) เป็นเวลากว่า 15 ปี ส่งออกจำหน่ายทั้งยุโรป อเมริกา และเอเซีย ด้วยการควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน ISO9001 : 2008 และวัตถุดิบสั่งตรงจาก Dupont / USA ทำให้ Hede Tech ผลิตถุงเก็บตัวอย่างอากาศ Tedlar bag ที่มีคุณภาพสูงรองรับความต้องการใช้งานของนักสิ่งแวดล้อม นักวิจัย หน่วยงานบริการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และโรงงานอุตสาหกรรม
CA-Tech Zone ผู้ผลิต PVC filter สำหรับเก็บตัวอย่างอนุภาครวมในพื้นที่ทำงานใช้งานร่วมกับปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ คุณภาพการผลิตมาตรฐานพร้อมใบ COA
Yicozoo หลอดสำหรับสกัดทำด้วยกระดาษกรอง ใช้สำหรับการวิเคราะห์น้ำมันและไขมันในน้ำ Fat, Oil and Grease โดยใช้วิธี Soxhlet Extraction
Model Accura-4 ปั๊มเก็บตัวอย่างแบบดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในการทำงาน แสดงค่าแบบ real timeของค่า flow rate , flow back pressure, collected volume และ remaining timeโดยมีการตั้งค่าอัตราการไหลได้ตั้งแต่ 0 ถึง 5 L/min สามารถตั้งค่าการไหลได้ทั้งแบบ low flow และ high flow ในการเก็บตัวอย่าง ทั้ง ฝุ่น ไอระเหย ไอสารเคมีสอดคล้องกับมาตรฐาน NIOSH, OSHA และมาตรฐานอื่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สอดคล้องกับค่าของกฏหมายที่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับเสียงในระยะเวลากำหนด เป็นการวัดเสียงและมีการจับเวลามาคำนวณสรุปการคำนวนมาดูตามกำหนดของกฏหมาย ใช้บันทึกเสียงที่ไม่สม่ำเสมอ นำมาหาค่าเฉลี่ยตลอดเวลาที่ได้ยินเสียง
เครื่องสอบเทียบอัตราการไหลของปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ เป็นที่รู้จักในนามของ Primary calibrator สามารถปรับอัตราการไหลต่ำ (Low flow) สำหรับการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารเคมี ไอสารเคมี ในอากาศ มีความเที่ยงตรงด้วยการปรับค่าโดยปุ่มกดและแสดงค่าอัตราการไหลผ่านจอภาพเครื่อง ใช้งานง่าย ขนาดเล็กพกพาสะดวก น้ำหนักเบา ให้ค่าความละเอียดในการอ่านค่า 0.001 L/min แสดงค่าอุณหภูมิ และความดันบรรยากาศขณะทำการสอบเทียบ
สำหรับบรรจุตัวอย่างในงานเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Auto sampler Vial สำหรับงาน HPLC,GC,ICP ผลิตภัณฑ์มีทั้งขวดแก้วใส และขวดแก้วสีชา ทั้ง Vials, Chromatography vials,glass ampules ,reagent bottles ฝาปิดมีให้เลือกแบบ เกลียว(screw),Crimp,Septa ด้วยวัตถุดิบที่เลือกสรรมาจาก Borosilicate คุณภาพสูงรวมถึง Septa , cap มาประกอบใช้งานให้งานวิเคราะห์ของท่านสำเร็จ ใช้งานได้ตามความต้องการ
Hygitest ประเทศบัลแกเรีย ผลิตภัณฑ์หลอดเก็บตัวอย่างก๊าซ ไอระเหยอินทรีย์ (VOCs) ไอกรด เป็นต้น โดย Hygitest ผลิตเฉพาะ Sorbent tube มากกว่า 40 ปี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตาม NIOSH , OSHA สำหรับงานวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีในอากาศ ใช้เก็บและนำส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการด้วยหลักการเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี (Gas Chromatography ,GC)หรือวิธีวิเคราะห์อื่นตามมาตรฐานกำหนด
Nasal Ranger เป็นเครื่องมือวัดกลิ่นแบบพกพา (Odor level indicator,odor level meter)Portable Odor Level Indicator,Handheld Odor Mete ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวัดปริมาณกลิ่นภายในบริเวณโดยรอบหรือสถานที่ใกล้เคียง ใช้เป็นเครื่องวัดกลิ่นชุมชน เครื่องวัดกลิ่นจากโรงงานอาหารทะเล โรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตอาหารสัตว์ เป็นเครื่องตรวจวัดกลิ่นที่มีการเจือจางตามอัตราส่วน (Dilution-to-Threshold)
เครื่องพ่นฆ่าเชื้อ และน้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับโรงพยาบาล และหน่วยงานเอกชน ที่พักอาศัย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไม่มีสารตกค้าง ได้มาตรฐาน อย.สวิสเซอร์แลนด์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำหรับพ่นฆ่าเชื้อห้องผู้ป่วย ห้องผ่าตัดห้องตรวจห้องพักผู้สูงอายุ/เด็กเล็ก คลินิกสัตว์เครื่องบินโดยสารรถกู้ชีพ โรงงานอาหาร สำหนักงาน โรงแรม ที่พักอาศัย
  • ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ 2-8°C
  • มีตู้แบบ 2 ประตู และ 3 ประตู
  • ส่งสัญญาณเสียงเตือน(Upper/Lower)
  • มีระบบหมุนเวียนอากาศโดยพัดลมภายในตู้
  • โรงงานผลิตได้มาตรฐาน ISO9001
  • ตู้บ่มเชื้อ ตู้เพราะเชื้อ ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ตู้ BOD
  • ความจุ 260 ลิตร หรือ 9 คิว
  • ควบคุมอุณหภูมิที่ 0-40C
  • ทำงานด้วยระบบ Microprocessor controller
  • มีปลั๊กไฟภายใน 1 จุด