บริษัท มาเทอร์โน่ จำกัด

Materno Co.,Ltd.

Your laboratory and environmental products partner

 ผู้แทนจำหน่ายโดยตรง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

 

Freund  model EZ-200 

                                            Water Activity Meter เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ

  • Thailand Lab 2018

    ทางบริษัทฯ เข้าร่วมแสดงสินค้าและสาธิตการใช้งาน พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกที่บูธ ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การต้อนรับและสนใจในผลิตภัณฑ์เสมอมา
  • Thailand Lab 2019

    เปิดตัวเข้าร่วมโชว์แสดงสินค้าในงานพร้อมแบรนด์ชั้นนำ Freund และ Entrigist / ANOW ผู้สนับสนุนหลักด้วยนวตกรรมและคุณภาพสินค้าได้รับการตอบรับจากลูกคาเป็นอย่างดี
  • รับมอบแอลกอฮอล์ป้องกัน COVID-19 จากลูกค้าบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)

    ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 จากลูกค้าที่น่ารักของเรา ในยามวิกฤติเรายังคงช่วยกันมาโดยตลอด ขอบคุณจากใจค่ะ
Visitors: 161,364