กระดาษกรอง /Filter-CA Tech Zone

CA-Tech Zone ประเทศ USA

Authorized Distributor

บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายและนำเข้าผลิตภัณฑ์ CA-Tech Zone สำหรับกระดาษกรอง เมมเบรนกรองสาร อุปกรณ์สำหรับกรองสาร สำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อมด้านอากาศและน้ำเสีย และงานกรองสารสำหรับห้องปฏิบัติการ

ชนิดกระดาษกรองที่จำหน่าย

 • Cellulose Acetate Disc Filters
 • Glass Microfiber Disc Filters
 • MCE Disc Filters
 • PTFE Disc Filters
 • PVC Disc Filters
 • PVDF Disc Filters
 • Quartz Disc Filters

 

PVC filter เมมเบรนกรองสารสำหรับงานสิ่งแวดล้อมสามารถกรองฝุ่นรวมในพื้นที่ทำงานสอดคล้องกับมาตรฐาน NIOSH 0500 ที่ใช้งานร่วมกับปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศที่อัตราการไหลช่วง 1-2 L/min.

 • สำหรับกรองฝุ่น อนุภาครวมในอากาศ
 • ขนาดรูพรุน 5.0 um
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 37 mm. 

 

 

MCE filter(Mix Cellulose Ester) เมมเบรนเก็บตัวอย่างโลหะหนัก ตามมาตรฐาน NIOSH ในพื้นที่ทำงาน 

 • สำหรับเก็บไอโลหะหนัก
 • ขนาดรูพรุน 0.8 um
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 37 mm.

 

Glass fiber filter เมมเบรนเก็บตัวอย่างอากาศ และสำหรับกรองของแข็งในน้ำเสีย SS ตามมาตรฐาน NIOSH 

 • ขนาดรูพรุน 1.0um, 1.2 um , 1.6 um
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25,37,47,55,82 mm. , 8x10 inch

 


 • filter.JPG
  Cellulose Acetate Disc Filters Cellulose Acetate Disc Filters; are composed of pure cellulose acetate modified to offer researchers the lowest binding filters available. Due to th...

 • PVC.JPG
  PVC Disc Filters กระดาษกรองชนิด PVC สำหรับกรองฝุ่นในการเฝ้าติดตามคุณภาพอากาศให้สอดคล้องกับมาตรฐาน NIOSH และ OSHA กำหนด ดูดซับความชื้นต่ำเหมาะกับการวิเคราะห์แบบ Gravimetric an...