About us

 

 

บริษัท มาเทอร์โน่ จำกัด  เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์คุณภาพสูง ทั้งผลิตภัณฑ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานผลิตอาหาร เครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการ และวัสดุสิ้นเปลือง เราให้บริการทั้งในด้านการจัดจำหน่ายและให้คำปรึกษาทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง  แก่ลูกค้า นอกจากนี้ยังมีบริการหลังการขายเช่นกัน

เรามีลูกค้าจากหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน หน่วยงานวิจัย โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปต่าง  สำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการ กระบวนการผลิต การวิจัยและพัฒนา การควบคุมคุณภาพ คลังเก็บสินค้า ในปัจจุบันเรานำเข้าผลิตภัณฑ์จากบริษัทชั้นนำทั้งในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ดังนี้

 • Freund       

         Water Activity Meter (Aw meter) เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระของอาหาร และยา

 • HedeTech  

         Air Sampling bag ถุงเก็บตัวอย่างอากาศ และสารเคมีในอากาศ

 • ANOW        

         Paper filter and Membrane filter กระดาษกรอง และเมมเบรนสำหรับเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม และกรองสารในห้องปฏิบัติการ

 • CA-Tech Zone 

         Membrane filter เมมเบรนสำหรับงานเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม และกรองสารในห้องปฏิบัติการ

 • Hygitest     

         Sorbent tube หลอดดูดซับสารเคมีในอากาศ

 • Criffer

         Occupational Health and Safety Instruments เครื่องมือวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

         เครื่องวัดความร้อน WBGT เครื่องวัดเสียง ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนร่างกาย

 • Hamag

         Autosampler Vial, HPLC vial, sample vial, cap, septa and Chromatography consumable ขวดแก้วสำหรับงานวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ

 • SKC            

         Sampling pump and accessories ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ และอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศ

 • Accuplus    

         Incubator and Laboratory Refrigerator ตู้ควบตุมอุณหภูมิ ตู้เย็นห้องปฏิบัติการ ตู้บีโอดี

 • WTW          

         Water analyser เครื่องวัดกรด-ด่าง pH meter,ค่าการนำไฟฟ้า Conductivity meter,ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ DO meter

 • Nasal Ranger

         field Olfactometer (Odor meter) เครื่องวัดกลิ่น สำหรับการวัดกลิ่นรบกวนแบบพกพา

 

เราให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ รวดเร็ว ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง

 

 

 

 


 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท มาเทอร์โน่ จำกัด ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร? ข้อมูลส่วนบุคคลคือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่...