เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ Water activity (Aw)

Authorized Distributor ตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยตรงจาก Freund Corporation

 

บริษัทมีเครื่องพร้อมสาธิตกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

 สนใจติดต่อ 061 592-6589

 

 

 

ค่าปริมาณน้ำอิสระ Water activity (Aw) 

ปริมาณน้ำในอาหารประกอบด้วยน้ำอยู่ 2 แบบคือ น้ำที่สร้างพันธะกับองค์ประกอบต่างๆในอาหาร และน้ำอิสระระหว่างช่องว่างของอาหาร ซึ่งปริมาณน้ำอิสระนี้เชื้อจุลินทรีย์ใช้ในการเจริญเติบโต ทำให้อาหารเกิดการเสื่อมเสียส่งผลต่อสุขภาพผู้บริโภค เราจึงต้องทำการใช้ค่าน้ำอิสระนี้ให้อยู่ในช่วงที่จุลินทรีย์เช่น รา หรือแบคทีเรีย ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ โดยใช้ค่านี้ทำให้ทราบว่าเชื้อชนิดใดทำให้อาหารเสื่อมเสีย เช่นเชื้อรา ไม่สามารถเติบโตได้ที่ค่า Water activity ต่ำกว่า 0.7  แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค ไม่สามารถเติบโตได้ที่ค่า Water activity ต่ำกว่า 0.85 เราจึงมีกระบวนการถนอมอาหารให้เก็บรักษาได้นานขึ้นทั้งการใส่เกลือ น้ำตาล การทำแห้ง และกระบวนการต่างๆเพื่อดึงน้ำอิสระนี้ออกจากอาหาร

 

การวัดค่าน้ำอิสระ Water activity (Aw)  เป็นการวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ในภาชนะปิดโดยใช้เซนเซอร์มี 2 แบบคือ

1)ตัวเก็บประจุ (Capacitance relative humidity sensor)วัดได้จากความชื้นสัมพัทธ์เหนืออาหารในสภาวะสมดุล (Equilibrium Relative Humidity, ERH) หารด้วย 100

                                              Aw = ERH/100

 2)เซนเซอร์สำท้อนกระจกจุดอิ่มตัว (Chilled-mirror dewpoint sensor)อัตราส่วนของความดันไอ (vapor pressure) ของน้ำในอาหาร (P) ต่อความดันไอของน้ำบริสุทธิ์ (Po) ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน

                                             Aw = P/Po

  ค่า water activity มีค่า ตั้งแต่ 0-1  เราทำให้อาหารมีค่า Water Activity ต่ำกว่าที่เชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ทำให้การเก็บรักษาอาหารได้นานขึ้น

 

  ผลิตภัณฑ์ Freund ประเทศญี่ปุ่น รุ่น  EZ-200  

  เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ Water activity ในอาหาร ยา และเครื่องสำอางค์ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ สำหรับตรวจเช็คและควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกจำหน่าย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนด ช่วยการตัดสินใจส่งสินค้าที่มีคุณภาพถึงมือผู้บริโภค สามารถวัดได้เองภายในหน่วยงานไม่ต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการภายนอก

 

  • หน่วยการวัดเป็นค่า Aw
  • มีหน่วยความจำในตัวเครื่องไม่ต้องต่อการทำงานกับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา
  • ระบบการเตือนด้วยข้อความโต้ตอบผ่านจอสีแบบสัมผัส
  • ป้องกันเซนเซอร์จากตัวอย่างที่มีความเป็นกรดด้วยฟิลเตอร์ 
  • สามารถดึงข้อมูลที่บันทึกผ่าน USB เชื่อมต่อดูข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ได้
  • มีชุดความชื้นมาตรฐานสำหรับสอบเทียบเครื่อง
  • จอภาพ Color touchscreen
  • ใช้งานง่ายด้วยโปรแกรมที่ผู้ใช้งานเข้าใจง่าย
  • การบำรุงรักษาง่ายสามารถเปลี่ยน filter และเซนเซอร์ได้โดยผู้ใช้งาน