Products

จำหน่ายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทางกาารแพทย์ สารเคมีและวัสดุสิ้นเปลือง

สามารถเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานทั้งด้านเครื่องมือวัด สำหรับฝ่ายผลิต และควบคุมคุณภาพ รวมถึงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ ทางบริษัทฯ ยินดีแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดกับงานของท่าน


 • PTFE.png
  Entegris /ANOW เป็นผู้นำด้านเคมีภัณฑ์พิเศษและโซลูชั่นวัสดุขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมไมโครอิเล็คทรอนิคส์และอุตสาหกรรมไฮเทคอื่น ๆ ได้รวมกิจการ ANOW ผู้นำการกรองสำหรับห้องปฏิบัติการและอุ...

 • filter.JPG
  CA-Tech Zone ประเทศ USA Authorized Distributor บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายและนำเข้าผลิตภัณฑ์ CA-Tech Zone สำหรับกระดาษกรอง เมมเบรนกรองสาร อุปกรณ์สำหรับกรองสาร สำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อ...

 • 208674.jpg
  Yicozooผู้ผลิต Cellulose Extraction Thimble หลอดสำหรับสกัดทำด้วยกระดาษกรอง ใช้สำหรับการวิเคราะห์น้ำมันและไขมันในน้ำ Fat, Oil and Grease (FOG)โดยใช้วิธี Soxhlet Extraction สำหรับน้ำ...

 • Alumi_PC side opening 2.jpg
  Hede Tech ผู้ผลิตถุงเก็บตัวอย่างอากาศ (Sampling bag) เป็นเวลากว่า 15 ปี ส่งออกจำหน่ายทั้งยุโรป อเมริกา และเอเซีย ด้วยการควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน ISO9001 : 2008 และวัตถุดิบ...

 • ST01-01.JPG
  Hygitest ประเทศบัลแกเรีย ผลิตภัณฑ์หลอดเก็บตัวอย่างก๊าซ ไอระเหยอินทรีย์ (VOCs) ไอกรด เป็นต้น โดย Hygitest ผลิตเฉพาะ Sorbent tube มากกว่า 40ปี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตาม NIOSH , ...

 • Hamag1.JPG
  Hamag ผลิตภัณฑ์ ประเทศจีน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแก้วสำหรับบรรจุตัวอย่างในงานเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Auto sampler Vial สำหรับงาน HPLC,GC,ICP ด้วยความชำนาญกว่า 20 ปี ทั้งบุ...

 • logo.png
  Universal pipette tips ผลิตจาก Polypropylene(PP) ออกแบบให้ใช้กับเครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ auto pipette ได้ทุกรุ่น ทั้งแบบsingle และ multi channel มีให้เลือกแบบมาตรฐาน และแบบม...

 • EZ-200.JPG
  AuthorizedDistributor ตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยตรงจาก Freund Corporation บริษัทมีเครื่องพร้อมสาธิตกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า สนใจติดต่อ 061 592-6589 ค่าปริมาณน้ำอิสระ Water activ...

 • 701.JPG
  ตู้เย็นสำหรับห้องปฏิบัติการ /Laboratory Refrigerator Accuplus model P701i, P1010i, R950 , R1400 ตู้เย็นสำหรับเก็บสารเคมี ตู้เย็น 2-8C ตู้แช่ สำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติกา...

 • i250.JPG
  ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ตู้เพาะเชื้อ ตู้บ่มเชื้อ ตู้บีโอดี ตู้BOD Low Temperature Incubator, BOD incubator Accuplus model i250S , I250DS ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 0-40C ตู้บ่ม...

 • -60C LF60-H490.JPG
  Bioevopeakประเทศจีน ตู้แช่แข็งแบบแนวตั้งและแนวนอน -25C, -40C , -60C, -86C Freezer คุณสมบัติเด่นตัวเครื่อง ควบคุมอุณหภูมิคงที่ มีทั้งตู้แนวตั้งและแนวนอน จอภาพแสดงอุณหภูมิ...

 • thermal tube.JPG
  Camsco is the world’s largest manufacturer of thermal desorption tubes. Unlike other instrument manufacturers who sell sorbent tubes as a by-product, Camsco’s single focus is the m...

 • skc.jpg
  ผลิตภัณฑ์ :SKC ประเทศ สหรัฐอเมริกา เป็นผู้นำทางด้านอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศและปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ คุณภาพสูง สำหรับงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมถุงเก็บตัวอย่างอากาศ Tedlar bag,...

 • Capture-removebg-preview.png
  ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ Personal Air Sampling pump Model Accura-4 ปั๊มเก็บตัวอย่างแบบดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในการทำงาน แสดงค่าแบบ real timeของค่า flow rate , flow ba...

 • CR-4 pump cali.JPG
  Digital Flow Calibrator (Primary Calibrator) เครื่องสอบเทียบอัตราการไหล Criffer model CR-4 เครื่องสอบเทียบอัตราการไหลของปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ เป็นที่รู้จักในนามของ Primary calibrat...

 • S__4005902.jpg
  เครื่องวัดเสียง เสียงที่มนุษย์ได้ยินมีความถี่อยู่ในช่วง 20-20,000 Hz เป็นพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนตัวกลางมีการบีบอัดและขยายของโมเลกุลทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงโดยเสี...

 • Protemp-4.JPG
  เครื่องวัดดัชนีความร้อน Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) การวัดความร้อน WBGT ด้วยเครื่อง ProTemp-4 ของ Criffer อ่านค่าได้ทันทีใช้ตรวจวัดเพื่อป้องกันอันตราย จากความร้อนที่มีผล...

 • Nasal Ranger (1).gif
  Nasal Ranger เป็นเครื่องมือวัดกลิ่นแบบพกพา (Odor level indicator,odor level meter)Portable Odor Level Indicator,Handheld Odor Mete ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวัดปริมาณกลิ่นภายในบริเว...

 • MFL furnace.JPG
  MFL Muffle Furnace เตาเผาอุณหภูมิสูง สำหรับห้องปฏิบัติการใช้ทดลองการเผาวัสดุที่อุณหภูมิสูง นำไปใช้งานในหลายอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมยา งานเคมีวิเคราะห์ งานวิเคราะห์คุณภาพถ่านหิน อุต...

 • mklab centrifuge MTH_16as.jpg
  เครื่องปั่นเหวี่ยงสำหรับห้องปฏิบัติการ ผลิตภัฑณ์ MKLAB รุ่น MTH-16AS และ MTH-16S ควบตุมการทำงานด้วย Microcomputer control มอเตอร์ชนิด DC brushless การทำงานเสถียร ระดับเสียงการทำงา...

 • Logo.JPG
  จำหน่ายเครื่องพ่นฆ่าเชื้อ และน้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับโรงพยาบาล และหน่วยงานเอกชน ที่พักอาศัย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไม่มีสารตกค้าง ได้มาตรฐาน อย.สวิสเซอร์แลนด์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพท...