ตู้บีโอดี BOD

 

  

 

   

 

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ตู้เพาะเชื้อ ตู้บ่มเชื้อ ตู้บีโอดี ตู้BOD

Low Temperature Incubator, BOD incubator

Accuplus model i250S , I250DS

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 0-40C ตู้บ่มเชื้อ ตู้เพาะเชื้อ ตู้บีโอดี ตู้ BOD

สำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติการ ในการควบคุมอุณหภูมิ

ของสิ่งเก็บรักษาให้อยู่ในช่วงควบคุมที่ 2-8C

ใช้งานง่าย การบำรุงรักษาง่าย สามารถขยับชั้นวางตามความสูงที่ต้องการได้

มีระบบความปลอดภัยป้องกันไฟฟ้ารั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
• กระจกใส 2 ชั้น ป้องกันไอน้ำเกาะที่กระจก
• ช่วงการวัดค่าอุณหภูมิ 2-8°C
• โครงสร้างภายนอกและภายในเป็นโลหะเคลือบสี
• ไม่รบกวนการรักษาอุณหภูมิ โดยสั่งงานผ่านปุ่มสั่งงานด้านบนเครื่อง
• การละลายน้ำแข็ง No Frost
• ส่งสัญญาณเสียงเตือน เมื่อค่าอุณหภูมิเกินค่าที่ตั้งไว้ (Upper / Lower )
• มีปลั๊กไฟภายในตู้ 1 ชุด (Smart series)
• มีระบบหมุนเวียนอากาศโดยพัดลมภายในตู้
• มีระบบตัดอุณหภูมิฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัย
• โรงงานผลิตได้มาตรฐาน ISO9001
• มีระบบป้องกันไฟรั่ว (ELCB) ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน