หลอดเก็บสารเคมี Sorbent tube

 

Hygitest ประเทศบัลแกเรีย ผลิตภัณฑ์หลอดเก็บตัวอย่างก๊าซ  ไอระเหยอินทรีย์ (VOCs) ไอกรด เป็นต้น โดย Hygitest  ผลิตเฉพาะ Sorbent tube มากกว่า 40 ปี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตาม NIOSH , OSHA สำหรับงานวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีในอากาศ ใช้เก็บและนำส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการด้วยหลักการเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี (Gas Chromatography ,GC)หรือวิธีวิเคราะห์อื่นตามมาตรฐานกำหนด

 

มีหลอดหลายชนิดให้เลือกทั้งตัวดูดซับชนิด Coconut Charcoal , Silica gel, DNPH,Chromosorb , Florisil , Molecular sieve,Tenax, XAD-2,XAD-7,Anasorb 747

 

 

 

 

 

HYGITEST™ sorbent tubes comply with all US NIOSH specifications for tube dimensions, adsorbent quality and particle size, divider composition and pore size. These tubes are designed for use in conjunction with all low flow air sampling systems and common tube holding systems.
Typically each tube is divided into two adsorbent sections. The first section is twice the size of the back section and will collect the compounds of interest. The second section is a backup section to determine if airborn contaminants breaktrough occured on the front section.
HYGITEST™ sorbent tubes are manufactured under srtringent quality control to provide:
- Physical dimensions to assure proper fit in tube holder systems
- Uniform pressure drop to assure repeatable sampling results
- Accurate sorbent weight for uniform testing results
- Highest sorbent material purity for contamination-free samples.
HYGITEST™ sorbent tubes are packaged in sturdy, molded black polyethylene boxes to resist breakage. These boxes secure tubes during transport, storage and day-to-day handling, allow easy labeling and organizing of test samples, protect against damaging light and U.V. rays. Each single box snaps shut to protect any sampled and unused tubes. Boxes contain 10 tubes each and are packed five boxes per carton (sold in 50-tube quantities). Each box of 10 tubes comes with 10 pairs of end caps for sealing after sampling.

 

 

ST01-01 

Coconut Charcoal, 100/50mg,2 sections, 6 x 70mm with end caps,50/box

 

 

 

 

ST01-02

 

Coconut Charcoal, 200/400mg,2 sections, 8 x 100mm with end caps,50/box

 

 

ST21-12

XAD-2   2-Hydroxymethyl piperidine OD 6mm x 110 mm,120/60mg 20/box

ST18-13

Silica Gel (Specially cleaned),200/400mg,2 sections, 7 x 110 mm with end cap,50/box