เครื่องวัดกลิ่นแบบพกพา Nasal Ranger

Nasal Ranger เป็นเครื่องมือวัดกลิ่นแบบพกพา 

(Odor level indicator,odor level meter)Portable Odor Level Indicator,Handheld Odor Mete

ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวัดปริมาณกลิ่นภายในบริเวณโดยรอบหรือสถานที่ใกล้เคียง ใช้เป็นเครื่องวัดกลิ่นชุมชน เครื่องวัดกลิ่นจากโรงงานอาหารทะเล โรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตอาหารสัตว์ เป็นเครื่องตรวจวัดกลิ่นที่มีการเจือจางตามอัตราส่วน (Dilution-to-Threshold)

คุณสมบัติของ Nasal Ranger สามารถ :

 • ตรวจสอบการดำเนินอุตสาหกรรมในชีวิตประจำวัน
 • ประเมินวิธีการบรรเทากลิ่น
 • สร้างความน่าเชื่อถือหลักฐานยุทธศาสตร์
 • ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตาม
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุมกลิ่น
 • ตรวจสอบการสร้างแบบจำลองการกระจายกลิ่น
 • ตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่นเฉพาะ
 • ตรวจสอบข้อร้องเรียนกลิ่น

"Nasal Ranger ใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อยืนยันความมั่นใจในการวัดกลิ่น  

[ Dilution-to-Threshold ]

     การวัดกลิ่นด้วยหลักการ Dilution-to-Threshold (D/T) เป็นวิธีการพื้นฐานที่ใช้วัดกลิ่นโดยทั่วๆไป

     อัตราส่วนของ Dilution-to-Threshold (D/T) เป็นการวัดจำนวนของการเจือจางกลิ่นต่างๆ กับอากาศ เพื่อหาระดับของกลิ่น

การสอบเทียบสำหรับความแม่นยำ

     เครื่องมือ Nasal Ranger แต่ละเครื่องจะมาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบและการรับประกันความแม่นยำของการวัด

 

ชุดอุปกรณ์เครื่องวัดกลิ่นแบบพกพา (Portable Ordor Level Indicator) ประกอบด้วย

 • Nasal Ranger Olfactometer (1 เครื่อง)
 • Odor-Filter Cartridges (2 คู่)
 • Nasal Mask with check Valve (1 ชิ้น)
 • Comfort seals (5 ชิ้น)
 • Isopropyl Alcohol Mask Wipes (10 ชิ้น)
 • 9-Volt Battery (1 อัน)
 • Shoulder strap (1 อัน)
 • Carrying case (1 ใบ)
 • Odor Sensitivity Kit (1 ชุด)(อุปกรณ์เสริม)

 

ข้อมูลทางเทคนิคเครื่องวัดกลิ่น Nasal Ranger 

เทคนิคการตรวจหา

:

การสูดดมกลิ่นของจมูกมนุษย์

อัตราส่วนการเจือจาง

:

2, 4, 7, 15, 30, 60 D/T’s

(Standard Dilution-to-Threshold Ratios)

เวลาในการตอบสนอง

:

น้อยกว่า 3 วินาที

ความแม่นยำ

:

+/- 10% of D/T

ความแม่นยำในการทำซ้ำ

:

+/- 2%

อัตราการสูดกลิ่น

:

16  - 20 ลิตรต่อนาที

อุณหภูมิขณะทำงาน

:

32° to 104°F, 0° to 40°C

กำลังไฟที่ต้องการ

:

พื้นฐาน 9 โวลต์ ถ่านอัลคาไลน์

ขนาด

:

14” x 7.5” x 4”

น้ำหนัก

:

0.91 กิโลกรัม

วัสดุ

:

PTFE และ Polymer Alloys

ขนาดถาดใส่ชุดกรองกลิ่น

:

3.5” x 2.25”

สิทธิบัตรเลขที่

:

U.S. Patent No.: 6,595,037

EMC Verification

:

Emissions: EN 61326: 1997, Class B

Immunity: EN 61326:1997, Industrial Location

มาตรฐาน

:

89/336/EEC (EMC)

92/59/EEC (General Product Safety)