เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter)

เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter)

ผลิตภัณฑ์ Criffer ประเทศบราซิล model  Octava Plus

เครื่องวัดเสียงสำหรับวิจัยและงานด้านสิ่งแวดล้อม สามารถวัดค่า 1/1 และ 1/3 Octave band ได้ มาพร้อมหน่วยความจำ และมาตรฐานสอดคล้องการน้ำไปใช้งาน

ระดับเสียง 30dB ถึง 135dB
วัดค่า SPL, Lp, Leq, Lmin, Lmax, L05, L10, L50, L90, L95
บันทึกข้อมูลได้มากกว่า 20,000 ข้อมูล
ฟรี ซอร์ฟแวร์เชื่อมต่อการทำงานกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB

Standards

IEC 61672 - Electroacoustics – Sound level meters
IEC 61094 – Electroacoustics – Measurement microphones
IEC 61260 - Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave band filters
ANSI S1.4 – Specifications for sound level meters
ANSI S1.11 - American National Standard for Electroacoustics - Octave-band and Fractional-octave-band Filters
ANSI S1.43 - Specifications for integrating-averaging sound level meters

 

Technical Information
Class 1 sound level meter in compliance with applicable standards
Standard ½" capacitive microphone according to IEC 61094
LEMO type connector
Display: High contrast backlit LCD screen with 1/1 and 1/3 octave band graphs, real time graph and spectrum
Measures: SPL, Lp, Leq, Lmin, Lmax, L05, L10, L50, L90, L95
Range: 30 to 135 dB
Precision: ± 0,3 dB
1/1 and 1/3 octave real-time analysis
Weighting filters: A, C and Z
Response: Fast, Slow and Impulse
Frequency range: 20Hz to 20kHz
Automatic acoustic calibration
High resistance to EMI/RFI
Battery Power Level Indicator
Storage: up to 60 measurements (20k records)
Data logging intervals: 1 to 60s
Operation temperature: from 0 ºC to 65 ºC
Operation humidity: up to 95% RH
Power Supply: rechargeable Li-ion battery
Battery Life: 30h
Charger: bi-volt with USB connection
USB Interface
Dimensions: 260 x 75 x 24 mm
Weight: 250g

 

Visitors: 154,083