หลอดเก็บสารเคมี Sorbent tube

 

Hygitest ประเทศบัลแกเรีย ผลิตภัณฑ์หลอดเก็บตัวอย่างก๊าซ  ไอระเหยอินทรีย์ (VOCs) ไอกรด เป็นต้น โดย Hygitest  ผลิตเฉพาะ Sorbent tube มากกว่า 40 ปี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตาม NIOSH , OSHA สำหรับงานวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีในอากาศ ใช้เก็บและนำส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการด้วยหลักการเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี (Gas Chromatography ,GC)หรือวิธีวิเคราะห์อื่นตามมาตรฐานกำหนด

 

มีหลอดหลายชนิดให้เลือกทั้งตัวดูดซับชนิด Coconut Charcoal , Silica gel, DNPH,Chromosorb , Florisil , Molecular sieve,Tenax, XAD-2,XAD-7,Anasorb 747

 

Visitors: 161,364