เตาเผาอุณหภูมิสูง Furnace

MFL Muffle Furnace

เตาเผาอุณหภูมิสูง

สำหรับห้องปฏิบัติการใช้ทดลองการเผาวัสดุที่อุณหภูมิสูง นำไปใช้งานในหลายอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมยา 

งานเคมีวิเคราะห์ งานวิเคราะห์คุณภาพถ่านหิน อุตสาหกรรมวัสดุก่อนสร้าง

  • ผนังเตาเผาทำจากเซรามิคที่ทำหน้าที่เป็นฉนวนอย่างดี
  • ควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำด้วย PID controller
  • ทำความร้อนได้อย่างรวดเร็ว
  • ประหยัดพลังงานและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
  • ขนาดบรรจุเตาเผา 2 L , 7L, 10L, 16L, 25L, 30L
  • ทำอุณหภูมิได้สูงถึง1,100C และ 1,200 C
  • ฉนวนทำจากเซรามิค ทำให้ทำความร้อนและเข้าถึงอุณหภูมิกำหนดได้รวดเร็ว
  • ใช้เส้นลวดทำความร้อนคุณภาพสูงชนิด Nickle-Chromium Alloy wire
  • สามารถตั้งเวลาการทำงานเตาเผา 0-9999 นาที
  • มีระบบป้องกันความปลอดภัยทำการเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกำหนด

MFE Muffle Furnace 1,100C

MFL Muffle Furnace 1,200C

MFL Muffle Furnace 1,600C