ความรู้

บริษัทได้รวบรวมข้อมูลบทความที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผู้ใช้งานเครื่องมือวัดและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในงานและเป็นข้อมูลอ้างอิงในการทำงานได้


  • aw dry food.JPG
    ค่า Water activity ที่ทำการวัดค่ากันในอุตสาหกรรมอาหารมีประโยชน์อย่างไรบ้าง Click

  • skc bag.jpg
    ปัจจุบัน ฝุ่นละอองเป็นมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาหลักใสกรุงเทพมหานครและชุมชนขนาดใหญ่ ฝุ่นละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศรอบ ๆ ตัวเรา มีขนาดตั้งแต่ 0.002ไมครอนซึ่งเป็นกลุ่มของโมเลกุล (มองด้ว...

  • หกด.JPG
    การสำรวจปัญหากลิ่นในชุมชน ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นต่อชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องไปดำเนินการสำรวจเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก...