สมัครงานบริษัท มาเทอร์โน่ จำกัด เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจ ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านงานสิ่งแวดล้อม และห้องปฏิบัติการ ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มลูกค้าทางด้านมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยภาครัฐและเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม

ด้วยความใส่ใจในความต้องการหลักที่ลูกค้าต้องการทำให้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และเป็นที่ไว้ใจ และการยอมรับจากลูกค้า เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากทางยุโรป อเมริกา และเอเซีย และยังรวมไปถึงการให้บริการก่อนและหลังการขาย

กรุณาส่ง Resume ของท่านมาที่ info@materno.co.th 

 

บริษัทฯต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อเข้าร่วมเป็นทีมงานดังนี้

1.พนักงานขาย (Sales Executive)  3 ตำแหน่ง

  งานราชการ เอกชน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีใจรักงานขาย หากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูง แก้ไขปัญหา และมีความตั้งใจเรียนรู้งาน
 • ปริญญาตรี/โท คณะวิทยาศาสตร์ เคม่ี สิ่งแวดล้อม อาหาร ,คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถส่วนตัวและใบขับขี่นำมาใช้ปฏิบัติงานได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว
 • ทำหน้าที่งานขาย ติดต่อแนะนำผลิตภัณฑ์ ทำใบเสนอราคา การปิดการขาย การสาธิตเครื่องมือ ส่งงานพร้อมสอนการใช้งาน รวมถึงการติดตามงานหลังการขายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับลูกค้า
 • จัดทำรายงานการขาย การเข้าพบลูกค้า รายงานค่าใช้จ่ายรายเดือน

 

2.พนักงานสนับสนุนขายและการตลาด (Sales and marketing support)  1 ตำแหน่ง

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สนใจศึกษาหาความรู้ เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่าย
 • มีความรับผิดชอบสูง แก้ไขปัญหา และมีความตั้งใจเรียนรู้งาน
 • ปริญญาตรี/โท คณะวิทยาศาสตร์ เคม่ี สิ่งแวดล้อม อาหาร ,คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สอน/สาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว
 • ช่วยงานฝ่ายขายทางด้านความรู้ เอกสารแคตตาล๊อค คู่มือการใช้งาน และอบรมผลิตภัณฑ์ ให้พน้กงานขาย
 • จัดทำแผนงานและกิจกรรมการตลาดเพื่อส่งเสริมงานขาย

 

3.พนักงานบริการหลังการขาย/จัดส่ง (Technician)  1 ตำแหน่ง
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สนใจศึกษาหาความรู้ เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่าย
 • มีความรับผิดชอบสูง แก้ไขปัญหา และมีความตั้งใจเรียนรู้งาน
 • ปวส. - ปริญญาตรี 
 • ส่งงาน สอน/สาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว
 • จัดส่งสินค้าและเอกสารทางบัญชีทั้งทางลูกค้า  

 

สวัสดิการมีดังนี้

 ประกันสังคม
 การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
 ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 วันหยุดประจำปี
 ท่องเที่ยวและงานเลี้ยงปีใหม่
 โบนัสประจำปี
 
Visitors: 146,251