เครื่องวัดกรดด่าง/pH meter


เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง PH meter มีดังนี้

WTW ปรเทศเยอรมนี เป็นเครื่องคุณภาพสูงเหมาะสำหรับงานวิเคราะห์น้ำ

Horiba ประเทศญี่ปุ่น คุณภาพสูงในราคาย่อมเยา

   testo ประเทศเยอรมนี สำหรับวัดค่าแบบพกพาสะดวกต่อการใช้งาน

 


 • ph meeter.png
  Horiba เครื่องวัดค่า PH แบบปากกา ผลิตภัณ์ฑ์ Horiba รุ่น PH meter เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบปากกา มีการชดเชยค่าอุณหภูมิ อ่านค่าได้ไวใช้กับตัวอย่างปริมาณน้อยๆได้ 100 uL. ใช้วัดค่า...

 • PH110.png
  Horiba pH meter เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง แบบพกพา ผลิตภัณฑ์ Horiba ประเทศญี่ปุ่น รุ่น PH110 วัดค่า pH : -2 to 16 pH ,วัดค่าอุณหภูมิ -30 to 130C บันทึกข้อมูลในตัวเครื่องได้ 100ข้อมูล สอ...

 • ph120.jpg
  Horiba pH meter เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง แบบพกพา ผลิตภัณฑ์ Horiba ประเทศญี่ปุ่น รุ่น PH120 วัดค่า pH : -2 to 16 pH ,วัดค่าอุณหภูมิ -30 to 130C บันทึกข้อมูลในตัวเครื่องได้ 100ข้อมูล สอ...

 • testo 206 ph1.jpg
  testo เครื่องวัดค่ากรด-ด่างรหัสสินค้า :0563 2065 ผลิตภัณฑ์ :testo รุ่น :testo 206 pH1 Starter kit ช่วงการวัด 0 ถึง 14 pH 0 ถึง 60Cค่าความคลาดเคลื่อน + 0.02 pH และ + 0.4 C รายละเอี...

 • wtw ph 3110.jpg
  เครื่องวัดกรด-ด่าง แบบพกพา WTW รุ่น ProfiLine pH 3110 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานเครื่องแบบง่าย พกพาสะดวกและมีคุณภาพทนทานมาพร้อมปุ่มกด 6 ปุ่มกันน้ำได้ 100% มีระบบอ่านค่าอัตโนมัต...

 • wtw ph 3310.jpg
  เครื่องวัดกรด-ด่าง แบบพกพา WTW รุ่น ProfiLine pH 3310 บันทึกข้อมูลในเครื่อง และเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานเครื่องที่ง่าย พกพาสะดวก และมีคุณภาพทนทานมาพร้อ...

 • tester measurement.JPG
  Jenco มีประสบการณ์ในเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำตั้งแต่ปี 1973 ด้วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D และความรู้ด้านการผลิตและชื่อเสียงที่สร้างขึ้นจากการนำเสนอผลิตภ...
Visitors: 161,367