ตู้ควบคุมอุณหภูมิ/ตู้บีโอดี/ดู้เย็นห้องปฏิบัติการ/Incubator/BOD Incubator

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ /ตู้บีโอดี /ตู้เก็บยา/ตู้เย็นเก็บสารเคมี

ผลิตภัณฑ์ Accuplus ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO9001 ผ่านการสอบเทียบมาตรฐาน ISO17025

ตู้เลี้ยงเชื้อ ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ตู้เย็นเก็บยา ตู้เย็นเก็บสารเคมี Accuplus รุ่น Smart i250-S

incubator,laboratory Refrigerator,pharmaceutical refrigerator 

ตู้สำหรับงานห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ เนื่องจากงานการวิเคราะห์ วิจัย ต้องการความเที่ยงตรงในการควบคุมอุณหภูมิและความมั่นใจในเครื่องมือที่นำมาใช้เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่สอดคล้องและถูกต้องตลอดการทดลองวิจัย ส่งผลต่อความสำเร็จในงานของนักวิจัย และงานประจำของหน่วยงาน ตู้ Accuplus ควบคุมอุณหภูมิเที่ยงตรงสามารถสอบเทียบค่าอุณหภูมิได้ตามมาตรฐาน ISO17025 พร้อมใบ Certificate รวมถึงมีฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนค่าอุณหภูมิ การตั้งค่าอุณหภูมิได้ละเอียดถึง 0.1oC เหมาะสำหรับงานที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิที่ 0-40o

 • 2-8oC ตู้เย็นเก็บยา Pharmaceutical refrigerator
 • 25oC ตู้เย็นเก็บสารเคมี สารมาตรฐาน Chemical refrigerator 
 • 37oC ตู้เลี้ยงเชื้อ ตู้บ่มเลี้ยงเชื้อ Incubator

 

 

 
 

 • 1439871466.jpg
  รหัส :Smart i250-S ผลิตภัณฑ์ :Accuplus รุ่น :Smart i250-S Smart i250-S ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 0-40oCความจุตู้ 265 ลิตร ประตูกระจกใส ตู้เลี้ยงเชื้อ ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ตู้เย็นเก็บยา ตู้เย...

 • Captureljl.JPG
  รหัส :Smart i250-DS ผลิตภัณฑ์ :Accuplus รุ่น :Smart i250-DS ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 0-40oC ชนิดประตูบานทึบ ความจุตู้ 265 ลิตร เหมาะสำหรับงานบีโอดีหรืองานที่ต้องควบคุมอุณหภูมิและแสงจากภาย...

 • R950.jpg
  รหัส :P701 ผลิตภัณฑ์ :Accuplus รุ่น :P701 ตู้เย็นสำหรับห้องปฏิบัติการ ควบคุมอุณหภูมิที่ 2-8oC ขนาดความจุ 700 ลิตร ชนิด 2 ประตู พร้อมระบบไหลเวียนอากาศภายใน การผลิตได้มาตรฐาน ISO9001...

 • R1400.jpg
  รหัส :P1010 ผลิตภัณฑ์ :Accuplus รุ่น :P1010 ตู้เย็นสำหรับห้องปฏิบัติการ ควบคุมอุณหภูมิที่ 2-8oC ขนาดความจุ 1000 ลิตร ชนิด 3 ประตู พร้อมระบบไหลเวียนอากาศภายใน การผลิตได้มาตรฐาน ISO9...

 • R950.jpg
  รหัส :R 950 ผลิตภัณฑ์ :Accuplus รุ่น :R 950 ตู้เย็นเก็บยาที่ 2-8oC ขนาดความจุ 950 ลิตร ชนิด 2 ประตู พร้อมระบบไหลเวียนอากาศภายในและระบบการเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่ากำหนด สามาร...

 • R1400.jpg
  รหัส :R1400 ผลิตภัณฑ์ :Accuplus รุ่น :R 1400 ตู้เย็นเก็บยา ประตู 3 บานความจุ 1400 ลิตร การผลิตได้มาตรฐาน ISO9001 สามารถสอบเทียบอณหภูมิผ่านมาตรฐาน ISO17025 สำหรับงานเก็บยา ห้องยา ฝ...
Visitors: 161,364